Loading... (0%)

 


Proces verbal nr. 1/19.04.2024 completare BEC 98ANUNT

Documentatie pentru atribuirea contractului de servicii cu titlul: 

Servicii de furnizarea mesei calde, potrivit H.G. nr.24/2024, privind instituirea Programului național ”Masa sănătoasă”(PNMS), pentru preșcolarii și elevii din cadrul Școlii gimnaziale Neagra Șarului.

 prin procedura proprie, conform art.68 alin. (1) lit h)din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

 

Invitatie participare HG 24_2024

CAIET SARCINI HG 24_2024

DECLARATIE FUNCTII DECIZIE

fisa de date HG 24_2024

Formulare MASA CALDA SD


Document-CERERE

Ghid informativ

 

 


 


UAT COMUNA SARU DORNEI, JUDETUL SUCEAVA, CF 4326884, organizeaza licitatie publica deschisă,
cu strigare,cu preselectie, pentru masa lemnoasa pe picior in data de 12 septembrie 2023, ora 11.0

SaruDornei_Anunt vanzare sept 2023

SaruDornei_lista partizi sept 2023

Caiet sarcini licitatie 12 09 2023

SaruDornei_PV PRESELECTIE_06092023

SaruDornei_rezultate licitatie 12092023

 


 

 

U 01 U 02 U 03 U 04


Comunicat finalizare proiect_Șaru Dornei


 


Procedura interna_rabla.


U.00-PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU U.01-PLAN SITUATIE EXISTENTA U.02-PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARERAPORT de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de servicii de creditare - o1.o8.2o23

Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor - 28.07.2023

Saru Dornei - raspuns solicitare clarificari nr 2 - 11.07.2023

Saru Dornei_RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI

INVITATIE PARTICIPARE SERVICII CREDITARE 06_2023

caiet sarcini credit II 2023 

fisa de date credit II 2023  

Hcl 48_10102022

HCL IMPRUMUT 10_2023

Model contract II 2023

 

 


Anunț

Proiect de hotărâre

privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava”.

Anexe

 


 

 

 


INVITATIE DE PARICIPARE la procedura de atribuire a contractului de servicii de creditare.

Caiet sarcini credit 2023

Fisa de date credit 2023

Model contract 2023

SaruDornei_raspuns consolidat la solicitarile de clarificari

SaruDornei_HCL 8_2023 indicatori

SaruDornei_HCL 9_2023 imprumut

Bilant 2020

Bilant 2021

Bilant 2022 

PV sedinta deschidere oferte - 03.03.2023

SaruDornei_Raport procedura credit  - 07.03.2023.


 

 


UAT COMUNA SARU DORNEI, JUDETUL SUCEAVA, CF 4326884, organizeaza licitatie publica,
cu strigare,cu preselectie, pentru masa lemnoasa pe picior in data de 09 DECEMBRIE 2022, ora 11.00.

Detalii aici.

Lista partizi licitatie dec 2022
SaruDornei_caiet sarcini licitatie
Proces verbal preselecție - 06.12.2022

 

UAT COMUNA SARU DORNEI, JUDETUL SUCEAVA, CF 4326884, organizeaza licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, pentru masa lemnoasa pe picior in data de 11 OCTOMBRIE 2022, ora 11.00. Detalii aici.
LISTA PARTIZI SaruDornei_22092022.
PV PRESELECTIE SI ANULARE LICITATIE

C E R E R E
PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE INFORMARE SI CONSULTARE PUBLICA

Subsemnatul 1) FURNICA DANIEL , CNP cu domiciliul/ sediul2) în judeţul IASI , municipiul / oraşul / comuna IASI, bld. , nr. , bl., et. ap. , telefon/fax ............... calitate de reprezentant al …………………….. va inaintam prin prezenta documentatia aferenta demararii procedurii de informare si consultare publica pentru obiectivul :
‘’INTOCMIRE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE CASE DE VACANTA”
Pentru imobilul teren situat în judeţul SUCEAVA, com. SARU DORNEI, extravilan, identificat prin : extras CF 35609, avand urmatoarele vecinatati : detalii aici
- documente depuse

 ”Sprijin pentru start-upuri” - apel de propuneri de finanțare

Avem plăcerea să vă invităm pe data de 28 iunie 2022, orele 11:00 – 12:00 să participați la atelierul Finanțare pentru Start-upuri în România – Sesiune de Informare și Matchmaking cu parteneri în Norvegia și Islanda. Detalii aici.
                                                                     A N U N Ț
                                     Privind organizarea licitației de vânzare de masă lemnoasă pe picior
1.Organizatorul licitaţiei: Primăria Comunei Șaru Dornei cu sediul în satul Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei, nr. 138A, județul Suceava, tel. 0230 574463, fax. 0230 574558, e-mail: primaria@saru-dornei.ro, impozite.taxe@saru-dornei.ro
2.Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 20 mai 2022, ora 11.00.
3.Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei Comunei Șaru Dornei, satul Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei, nr. 138A, județul Suceava
4.Tipul licitaţiei: licitaţie publică deschisă, cu strigare, cu preselecție. 5.Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare.
6.Data desfășurării şi ora începerii preselecţiei: 17 mai 2022, ora 15.00. La preselecţie nu participă operatorii economici.
7.Data şi ora-limită până la care pot fi depuse documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 17 mai 2022, ora 12.00.
Cererea și documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație se pot transmite și prin poștă/curier sau prin mijloace electronice (în format *pdf., semnate cu semnătura electronică calificată, la adresa de e-mail: impozite.taxe@saru-dornei.ro )
Desfășurarea ședinței de licitație va avea loc în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare.
8.Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Primăria Comunei Șaru Dornei cu sediul în satul Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei, nr. 138A, județul Suceava, tel. 0230 574463, fax. 0230 574558, e-mail: impozite.taxe@saru-dornei.ro, sau primaria@saru-dornei.ro       Detalii.

Caiet de sarcini - descarca.

SaruDornei_PV_preselectie 17 05 22
 
ANUNT SELECTIE PERSONAL RPL 2021IN ATENTIA PROPRIETARILOR SI A POSESORILOR PRIVIND PUBLICAREA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI PENTRU SECTORUL CADASTRAL NR. 23 DIN UAT SARU DORNEI, JUDETUL SUCEAVA.


CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ


In atentia proprietarilor si a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 24 din UAT Saru Dornei, judetul Suceava.


Comunicat incepere proiect POIM


Vrei sa beneficiezi de ajutorul pentru incalzire si suplimentul pentru energie? Completeaza formularul de tip PDF inteligent Cerere-Declaratie pe proprie raspundere !


A fost adaugat nou PDF inteligent pentru Caldura 2021.

Noua varianta are adaugat un nou buton „Recalculare Venit Total„ (pag.12).

Acest buton se apasa de fiecare data dupa ce facem modificari la capitolul de venituri sau numar persoane pentru a calcula corect venitul net lunar.

Este necesar sa aveti instalata ultima varianta de Adobe Reader: https://get.adobe.com/ro/reader/otherversions/

De asemenea a fost actualizat si  campul pentru cod furnizor la 30 caractere.

OBSERVATIE

Cererile deja introduse pe formatul vechi NU TREBUIE sa fie reintroduse in noul format.


Tutorial completare PDF inteligent Cerere-Declaratie pe proprie raspundere

Pentru acordarea ajutoarelor de incalzire si a suplimentului de energie, consumatorii vulnerabili pot depune formularul Cerere-Declaratie pe propria raspundere, la Primaria Comunei Saru Dornei în doua moduri:

1.Electronic (formularul in format fisier pdf inteligent) descarcat, completat si transmis direct de catre solicitant la adresa de e-mail: asist.sociala@saru-dornei.ro

2.Letric (formularul clasic din HG 1037-2021 scris de mana sau tipatit), completat de catre solicitant.Anunț licitație publică

Primăria Comunei Șaru Dornei organizează în data de 15 octombrie 2021, ora 11.00, licitaţie publică deschisa cu strigare, cu preselecție, pentru vânzarea unui volum brut total de 2.210,50 m.c. masă lemnoasă pe picior.

Agenții economici interesați pot depune documentația pentru preselecție și cererea de înscriere la licitație până la data și ora-limită: 11 octombrie 2021, ora 12.00.

Preselecția va avea loc in data de 11 octombrie 2021, ora 15.00.

Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul primăriei, începând cu data de 06 octombrie 2021 sau se pot descarca direct de pe site-ul organizatorului www.saru-dornei.ro/anunturi/

Desfășurarea ședinței de licitație va avea loc în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legii nr.55/2020, privind unele stabilirea măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul primăriei, tel. 0230 574463.

SaruDornei_pv preselectie 11102021

ERATA la anuntul privind licitatia publica, cu strigare, cu preselectie, pentru masa lemnoasa pe picior in data de 15 octombrie 2021, ora 11.00. APV

Anunt licitatie masa lemnoasa pe picior oct 2021

LISTA PARTIZI licitatie masa lemnoasa pe picior oct 2021

Caiet de sarcini oct 2021


Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Suceava. Formularea unor eventuale puncte de vedere, comentarii si propuneri din partea publicului interesat vor fi transmise către ADIGD pe adresa de mail adigdsv@gmail.com.


In vederea elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Șaru Dornei, pentru perioada 2021 - 2027, vă rugam să răspundeti la următoarele chestionare:
Chestionar 1: Evaluarea gradului de dezvoltare al comunei Șaru Dornei: https://forms.gle/5wZ3SLqfWKU7229D7
 
Chestionar 2: Evaluarea calității vieții în comuna Șaru Dornei: https://forms.gle/TVgE9ZnN3HPx2Y5FA

comitete.masiv@azm.gov.ro

 


În atentia potențialilor beneficiari de fonduri externe, respectiv: companii din toate domeniile,
instituții publice, ONG-uri ( din toate domeniile, cu accent pe cele din domeniile turism, mediu,
asistență  socială), alte entități interesate de finanțare, de pe raza UAT Șaru Dornei. Asteptam propunerile pe adresa: primaria@saru-dornei.ro


GHID DE REÎNTOARCERE 2021


Eticheta EU Ecolabel pentru unități de cazare, împreună pentru o recuperare durabilă - Comisia Europeană/DG Env.

Eticheta Ecolabel este eticheta voluntară oficială a Uniunii Europene pentru excelență privind mediul, care îndrumă consumatorii către  produse și servicii durabile. Eticheta conectează cetățenii și operatorii economici la obiective generale privind economia circulară și neutralitatea climatică.
Pentru unitățile de cazare există 22 criterii obligatorii și 45 opționale referitoare la management general, energie, apă, deșeuri, apă reziduală și altele.
In Romania  autoritatea competentă pentru acordarea etichetei este  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Posibilități de promovare existente: website: www.ecolabel.eu, video pe canalul de youtube EU Environment, LinkedIn:EU Ecolabel Instagram: @ourplanet_eu, Twitter: @EU_ENV, Facebook: EU Environment, European Circular Economy Stakeholder Platform | A joint initiative by the European Commission and the European Economic and Social Committee (europa.eu), Green holidays: 5 reasons to stay in a sustainable hotel this summer - META (eeb.org).
În anul 2021 va avea loc o campanie de promovare pentru Ecolabel și EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) pentru unități de cazare.
Prezentarile din cadrul seminarului pot fi accesate la adresa: News - Ecolabel - EUROPA.
Va transmit mai jos si alte linkuri utile:
EU Ecolabel criteria are summarised in the factsheet:
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Tourism1.pdf

The full and official list of EU Ecolabel criteria for tourist accommodations is available at:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.028.01.0009.01.ENG&toc=OJ:L:2017:028:TOC
These criteria are expiring in 2022, but we intend prolonging their validity at least until the end of 2024.
The application process is explained at:
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/how-to-apply-for-eu-ecolabel.html

The User Manual, and all documentations that has to be provided by the applicant, is available at (scroll down and open the table “tourist accommodations”):
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

The list of EU Ecolabel tourist accommodations is available on the EU Ecolabel catalogue at:
http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en

The related database is downloadable from the EU Open data portal at:
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/eu-ecolabel-products


Anunt_CerereProiecte_sM4.2_S01_prelungit-31.03.2021

Anunt_CerereProiecte_sM6.1_S01_diaspora__SITE


Hotararea C.J.S.U nr. 11 din 14.01.2021


HG nr.3/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei începând cu data de 13 ianuarie 2021Hotararea nr. 80 din 30.11.2020, a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului Suceava


Intreruperi programate in alimentarea cu energie electrica

În vederea executării lucrărilor în condiții de siguranță, sunt necesare întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor.
- pentru consumatorii din localitatea Șaru Dornei, zona PT 4 Șaru Dornei  în data de 25.11.2020 intre orele 8:00-16:00 .
- pentru consumatorii din localitatea Șaru Dornei, zona PT 3 Șaru Dornei în data de 26.11.2020 intre orele 8:00-16:00 .
- pentru consumatorii din localitatea Dănești, zona PT 1 Șaru Dornei în data de 27.11.2020 intre orele 8:00-16:00 .
Cu stimă/Kind regards,
Albescu Cristian-Eugen
RESPONSABIL TEHNIC EXPLOATARE MASURA PUNCT DE LUCRU VATRA DORNEI AL FOL EM Câmpulung Moldovenesc
M +40 744 382 386
cristian-eugen.albescu@delgaz-grid.ro

Hotararea nr. 69 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului Suceava


Hotararea nr. 63 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului Suceava

 Intreruperi programate in alimentarea cu energie electrica

- 12.11.2020 - Plaiu Sarului- Moroseni - Saru Dornei - orele 10,oo-18,oo


Anunț licitație publică

Primăria Comunei Șaru Dornei organizează în data de 02 noiembrie 2020, ora 11.00, licitaţie publică deschisa cu strigare, cu preselecție, pentru vânzarea unui volum brut total de 2932,00 mc masă lemnoasă pe picior.

Agenții economici interesați pot depune documentația pentru preselecție și cererea de înscriere la licitație până la data și ora-limită: 28 octombrie 2020, ora 13.00.

Preselecția va avea loc in data de 28 octombrie 2020, ora 15.00.

Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul primăriei, începând cu data de 23 octombrie 2020 sau se pot descarca de pe : www.saru-dornei.ro/anunturi/

Desfășurarea ședinței de licitație va avea loc în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 856 din 14 octombrie 2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul primăriei, tel. 0230 574463.

Caiet de Sarcini Masa Lemnoasa OCT 2020

Proces verbal preselectie


ANUNT

Va informam ca:

- luni ,24 august 2020, incepand cu ora 9,00,

- marti,25 august 2020, incepand cu ora 9,00,

in Sala Caminului Cultural Neagra Sarului, vor fi prezenti reprezentatii APIA Vatra Dornei, in vederea semnarii de catre fermieri, a cererilor depuse la APIA in anul 2020. Sunt asteptati toti fermierii care au depus cereri si nu le-au semnat.

PRIMARIA SARU DORNEI


Primăria Comunei Șaru Dornei, organizează în data de 03 AUGUST 2020 - ora 11.00,  licitaţie publică în plic închis cu preselecție, pentru vânzarea unui volum de 1714,89 mc. materiale lemnoase fasonate.
Preselectia va avea loc in data de 29 IULIE 2020, ora 15,00.
Caietele de sarcini se pot procura de la sediul Primăriei sau se pot descărca de pe site-ul primăriei, începând cu data de 27 IULIE 2020.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0230 574463.

ANUNT licitatie lemn fasonat 03082020     Lista loturi grupaje lemn fasonat

Caiet de sarcini licitatie lemn fasonat

PV PRESELECTIE 29072020

PLAN DE MASURI

ÎN VEDEREA SCĂDERII/ELIMINĂRII DE INCENDIERI ILEGALE DE VEGETAȚIE USCATĂ ȘI DEȘEURI VEGETALE

Anunt

?????????????????

Primăria Comunei Șaru Dornei, organizează în data de 10 aprilie 2020, următoarele licitaţii publice în plic închis cu preselecție:
- ora 11.00, pentru vânzarea unui volum de 1085 mc. masă lemnoasă pe picior,
- ora 13,00, pentru vânzarea unui volum de 466 mc. materiale lemnoase fasonate.
Preselectia va avea loc in data de 07 aprilie 2020, ora 14,00 - pentru masa lemnasă pe picior și ora 15,00 pentru materialele lemnoase fasonate.
Caietele de sarcini se pot descărca de pe site-ul primăriei, începând cu data de 01 aprilie 2020.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0230574463.
Anunt licitatie masa lemnoasa pe picior.
Anunt licitatie materiale lemnoase fasonate.

Caiet de sarcini masa lemnoasa pe picior.           Caiet de sarcini materiale lemnoase fasonate.

Proces verbal preselectie masa lemnoasa pe picior.     Proces verbal preselectie materiale lemnoase fasonate.

ORDONANTA MILITARA nr. 3 privind masurie de prevenire a raspandirii COVID-19

Ordonanta militara 3_001 Ordonanta militara 3_002

 ORDONANTA MILITARA nr. 2 privind masurie de prevenire a raspandirii COVID-19

ord militara 2_I ord militara 2_II

Ordonanța militară nr. 1-2020_001 Ordonanța militară nr. 1-2020_002

0212_002

izolare la domiciliu

transport

parinti si copii

Comunicat important

Lista zone_11.03

Lista regiunilor si localitatilor din zona rosie si zona galbena  cu transmitere a COVID 19,  actualizata la data de 11.03.2020

IMG-20200225-WA0033

IMG-20200225-WA0034

IMG-20200225-WA0035

NS_001

Măsura 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

Schema de ajutor de stat - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

afis 10 pt folclor locatii 2020-1

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA NAȚIONALĂ A ZONEI MONTANE

Cursuri de formare profesională

 Agenția Națională a Zonei Montane organizează în perioada următoare, la sediul instituției și în teritoriul montan, cursuri de formare profesională, gratuit, pentru fermierii care dețin angajamente pe Măsura 10 – Agro-mediu și climă, Măsura 11 – Agricultură ecologică, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020). Cursurile au o durată de 24 de ore și sunt finalizate cu acordarea unui atestat de participare.

De asemenea, Agenția Națională a Zonei Montane organizează, la sediul instituției, cursuri de formare profesională, gratuit, pentru fermierii care au în implementare proiecte pe Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, cu o durată de 40 de ore și sunt finalizate cu acordarea unui atestat de participare.

Actele necesare înscrierii la curs sunt următoarele:

-copie carte de identitate (buletin) al beneficiarului;

-copie certificat de naștere al beneficiarului;

-cerere tip;

-fișa fermierului.

    Înscrieri și informații suplimentare se pot obține la sediul instituției din Str. Runc, nr. 23, Vatra Dornei, județul Suceava sau la telefon: 0230/375.036. Persoană de contact: consilier principal, Maria CIOCAN-ALUPII, maria.ciocan@azm.gov.ro.

Str. Runc nr. 23, Vatra Dornei, cod poştal 725700, Judeţul Suceava, România

Tel: +4 0230 375 036 Fax: +4 0230 375 036 E-mail: secretariat@azm.gov.ro

www.azm.gov.ro

Anunt_saru dornei

Anunt licitatie publica masa lemnoasa - 17.10.2019

Primăria Comunei Șaru Dornei,  organizează în data de 17 octombrie 2019, ora 11.00 licitaţie publică deschisa cu strigare, cu preselecție, pentru vânzarea unui volum brut total de 5326 mc masa lemnoasa pe picior.
Agenții economici interesați pot depune documentația pentru preselecție și cererea de înscriere la licitație până la data și ora-limită: 14 octombrie 2019, ora 12.00.
Preselectia va avea loc in data de 14 octombrie 2019, ora 14.00.
Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul primariei, începând cu data de 08 octombrie 2019.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul primăriei. Proces verbal preselectie.

Anunt licitatie publica 10 septembrie 2019

Primăria Comunei Șaru Dornei,  organizează în data de 10 septembrie 2019, ora 11.00 licitaţie publică deschisa cu strigare, cu preselecție, pentru vânzarea unui volum brut total de 975,79 mc materiale lemnoase fasonate.
Agenții economici interesați pot depune documentația pentru preselecție și cererea de înscriere la licitație până la data și ora-limită: 05 septembrie 2019, ora 12.00.
Preselectia va avea loc in data de 05 septembrie 2019, ora 14.00.
Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul primariei, începând cu data de 03 septembrie 2019.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul primăriei. Proces verbal preselectie.

RECOMANDĂRI PRIVIND PROTECTIA POPULATIEI PE TIMPUL CANICULEI
Anunț licitație publică 09 iulie 2019

 Primăria Comunei Șaru Dornei,  organizează în data de 09 iulie 2019, ora 11.00 licitaţie publică deschisa cu strigare, cu preselecție, pentru vânzarea unui volum brut total de 1439,95 mc materiale lemnoase fasonate.
Agenții economici interesați pot depune documentația pentru preselecție și cererea de înscriere la licitație până la data și ora-limită: 04 iulie 2019, ora 12.00.
Preselectia va avea loc in data de 04 iulie 2019, ora 14.00.
Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul primariei, începând cu data de 02 iulie 2019.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul primăriei. Proces verbal de licitatie.

Intreruperi programate in alimentarea cu energie electrica

Incepand cu data de 1.04.2019 puteti vedea in timp real informatii despre intreruperile programate si la adresa web: https://delgaz.ro/intreruperi-programate#!/

98 saru dornei

Masuri principale de apărare impotriva incendiilor

- premergatoare si pe perioada desfasurarii manifestarilor religioase cu public numeros.

Intreruperi programate in alimentarea cu energie electrica

 În vederea executării lucrărilor în condiții de siguranță, sunt necesare
întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor:

- Pentru consumatorii din localitatea Sarisorul Mare, Sarisorul Mic, Sarul Bucovinei,
zona PT 1, 2 Sarisorul Mare, PT 1 Sarisorul Mic, PT 1, 2, 3 si 4 Saru
Bucovinei alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în data de 02.04.2019
intre orele 10:00 - 18:00 .

- Pentru consumatorii din localitatea Sarisorul Negrii, Neagra Sarului, Gura Haitii,
zona PT 1 Sarisorul Negrii, PT 1,2,6,7,8 si 11 Neagra Sarului si Gura Haitii in
totalitate alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în data de 03.04.2019
intre orele 10:00 - 18:00 .

Anunt

Vă facem cunoscut că în data de 29 și 30 martie 2019, la Iulius Mall Suceava, parter, zona liftului panoramic, între orele 10 și 18 va avea loc bursa - Cafeneaua cu joburi, organizată de AJOFM Suceava în parteneriat cu S.C. Echipa Fycu Cim SRL ( ECIM).

Înscrierile se pot face  pe site www.cafeneauacujoburi.ro, link:https://cafeneauacujoburi.ro/lp-suceava/ . Angajatorii interesați să se înscrie la bursă, pentru promovarea afacerii și recrutare de personal, pot analiza  oferta organizatorilor. Informatii suplimentare - telefon 0751504018.

Anunt
Anunt licitatie 28.01.2019, ora 11,oo

Anunt licitatie vanzare materiale lemnoase fasonate.

Detalii aici.

Proces verbal preselectie

Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice poate fi descarcat de la urmatoarea adresa:

http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2018-11-06_Anexa_Ghid%20de%20fin.pdf

Anunt licitatie - 01 noiembrie 2018, ora 11.oo

Anunt licitatie vanzare masa lemnoasa pe picior si de materiale lemnoase fasonate.

Detalii aici.

Proces verbal preselectie

Intreruperi programate in alimentarea cu energie electrica

in localitatea Saru Dornei, zona PT 1, 3, 5, 6 si 7 Saru Dornei
alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în data de 09.10.2018 intre orele
09:00 - 17:00 .

ANUNT

Având în vedere Legea nr. 248 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, prin acordarea de tichete sociale.
Pentru a beneficia de tichete sociale, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- vârsta minimă a copilului este de 3 ani, iar vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniți după data de 1 septembrie a anului școlar curent;
   - venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, adică 284 lei;

Dacă sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus, solicitanții trebuie să depună la Primăria comunei Șaru Dornei, un dosar ce va cuprinde:
- cerere și declarație pe propria răspundere completată de către reprezentantul legal al familiei;
- cărțile de identitate ale părinților, precum și a copiilor
- certificate de naștere ale copiilor aflați în întreținerea familiilor defavorizate;
- certificatul de căsătorie;
- adeverință de la Administrația Finanțelor Publice Vatra Dornei;
- dovada veniturilor (cupoane alocație, cupoane de pensie, cupoane de șomaj, adeverințe de salariat, etc.)
- orice modificare intervenită se anunță în termen de 15 zile: micșorarea sau mărirea numărului de membri din familie, când se modifică veniturile familiei, alte situații.
- dovada frecventării grădiniței;
- hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;
- hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;
- dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;
- hotărârea judecătorească prin care soțul/ soția este declarat/ declarată dispărut/ dispărută;
- hotărârea judecătorească prin care soțul/ soția este arestat/ arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
- după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei;

Perioada de depunere a dosarelor în vederea acordării tichetelor sociale este: 24 septembrie - 5 octombrie 2018.

Informare si indrumare pentru implementarea sistemului ”RO-ALERT”

Sistemul RO-ALERT

Sistemul RO-ALERT permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență, conform prevederilor legale.

Sistemul RO-ALERT este folosit în situații majore în care viața și sănătatea cetățenilor sunt puse în pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundații amenințătoare, atac terorist sau alte situații care amenință grav comunitățile.

Sistemul RO-ALERT este implementat pe teritoriul României de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale, ca urmare a Ordonanței de urgență nr. 72 din 5 octombrie 2017.

Mai multe detalii pe site-ul RO-ALERT

Configurare telefon

Intreruperi programate in alimentarea cu energie electrica.

04.09.2018 - PT 2 Neagra Sarului - Centru

05.09.2018 - PT1 SARU DORNEI - Danesti

Anunt

Primăria comunei ȘARU DORNEI informează că Școala Gimnazială Neagra Șarului s-a clasat pe locul I în cadrul campaniei numite ”Baterel și Lumea Non-E” – editia 2017 – 2018, organizată de către Asociatia Environ, colectând cea mai mare cantitate de deșeuri de echipamente electrice și electronice.

Colectare Cea mai mare cantitate de deseuri electrice (DEEE) Scoala Gimnaziala Neagra Sarului - prof.Dumbrava Liliana 8236 kg Dotari in valoare de 1000 euro

Pe această cale dorim să mulțumim elevilor și profesorilor Școlilor Neagra Șarului și Șaru Dornei.

Anunt

Licitatie vanzare materiale lemnoase fasonate, la drum auto.

Detalii aici.

Proces verbal preselectie - 01.08.2018

afis pesta PORCINA

Intreruperi programate in alimentarea cu energie electrica

26.06.2018 - PT 1 Sarisorul Mic

ANUNȚ

      Duminică, 17.06.2018, ora 13ºº, fermierii înscriși în cooperativa agricolă sunt așteptați la Căminul Cultural din Neagra Șarului în vederea întocmirii Statutului și a Actului constitutiv.

Anunt - curățenie de primăvară 2018
Primăria ȘARU DORNEI roagă locuitorii comunei să participe la campania de curățenie de primăvară prin igienizarea zonei pe porțiunea din dreptul gospodăriei sau terenului aflat în proprietate efectuând lucrări de:
- repararea gardurilor;
- curățarea șanțurilor;
- desfundarea podețelor;
- înlăturarea vegetației nedorite;
- văruirea pomilor.
Doar împreună putem contribui la înfrumusețarea comunei și asigurarea unui mediu de viaţă curat şi sănătos.

Intreruperi programate in alimentarea cu energie electrica

- 11.04.2018 - PTA 1 Danesti - Saru Dornei.

 

anunt coop

ANUNT

IN ATENTIA CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE CARE DETIN CLADIRI SUPUSE IMPOZITARII

Potrivit prevederilor art. 460 alin (6) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
” (6)Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință.
(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.”.
Avand în vedere aceasta prevedere vă aducem la cunoștintă următoarele:
1. Persoanele juridice care și-au realizat ultima reevaluare a clădirilor la data evaluarii 31 decembrie 2014 (sau anterior acestei date),  pot sa depună noile rapoarte de evaluare la sediul instituției noastre până la data de 31 martie 2018, în caz contrar cota de impozitare va fi de 5 % aplicată la ultima valoare de impozitare înregistrată.
2. Data evaluării trebuie să fie 31 decembrie 2017.
3. Data intocmirii si inregistrarii raportului trebuie să fie pana la 31 martie 2018, in caz contrar rapoartele de evaluare pentru impozitare nu pot produce efecte pentru anul curent.
4. Rapoartele de evaluare pentru impozitare se realizează numai de către evaluatori autorizați înregistrați in Tabloul Oficial (anevar.ro).
5. Rapoartele de evaluare trebuie sa contina dovada ca rezultatele evaluarii au fost inregistrate in baza de date  BIF(baza de informatii fiscale) ANEVAR.

PRIMARIA COMUNEI SARU DORNEI

Anunt - sedinta fermieri - 14.03.2018 ora 13,oo

Fermierii din comuna Șaru Dornei care dețin vaci de lapte, sunt invitați

miercuri, 14 martie 2018, ora 13°°, la Căminul Cultural din Neagra Șarului,

în vederea discutării STRATEGIEI PE TERMEN LUNG a creșterii animalelor în comuna noastră.

CONDUCEREA

Intreruperi programate in alimentarea cu energie electrica

- 22-23.02.2018 - PTA 1 Moroseni - Saru Bucovinei.

 

In atentia apicultorilor

Apicultorii trebuie sa solicite codul pentru stupina de la Oficiul Judetean de Zootehnie Suceava. Detalii aici.

Intreruperi programate in alimentarea cu energie electrica

- 22-23.01.2018 - PTA 1 Plaiu Sarului

- 25-26.01.2018 - PTA1 Sarisoru Mare

Anunt licitatie - 25.01.2018, ora 11,oo

Anunt licitatie vanzare masa lemnoasa pe picior si de materiale lemnoase fasonate.

Detalii aici.

- Proces verbal preselectie.

ANUNT - ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR CARE ÎNREGISTREAZĂ DATORII FAȚĂ DE BUGETUL LOCAL AL COMUNEI ȘARU DORNEI

Invităm cetățenii comunei Șaru Dornei să-și achite obligațiile fiscale datorate bugetului local, contribuind astfel la susținerea și realizarea proiectelor pe care ni le-am propus pentru comunitatea noastră, precum și la posibilitatea de a vă oferi servicii publice de cât mai bună calitate.
Primăria comunei Șaru Dornei va demara o acţiune de recuperare a debitelor restante pe care contribuabilii - persoane fizice şi persoane juridice le înregistrează față de bugetul local.
Prima fază constă într-o acţiune de informare şi de încercare de stingere amiabilă a acestor debite. Reamintim că pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale se percep majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună de întârziere.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art.162 din legea 227/2015 privind Codul de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie 2018 vom publica/afișa lista debitorilor care inregistrează obligații fiscale restante la data de
31 decembrie 2017.
Pentru situaţiile în care nu va fi posibilă recuperarea debitelor, vom fi nevoiți să aplicăm măsuri de executare silită asupra bunurilor și veniturilor deținute de către contribuabili în condițiile capitolului VIII din legea 227/2015 privind Codul de procedură fiscală și de transformare a amenzilor în muncă în folosul comunității, conform prevederilor art. 9 și 39 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
Plata impozitelor și taxelor locale se poate face direct la casieria Primăriei-birou 11, în fiecare zi de luni până vineri, prin mandat poștal, sau prin  ordin de plata.
Vă informăm totodată că  impozitele și taxele pentru anul 2018 au  rămas la nivelul anului trecut, iar contribuabilii persoane fizice care achită integral, până la 31 martie 2018, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport în cuantum de peste 50 lei beneficiază de bonificația de 10 %.

Mulțumim tuturor contribuabililor care au achitat în termenul legal impozitele și taxele locale datorate bugetului local.

PRIMĂRIA COMUNEI ȘARU DORNEI

Anunt - intrerupere energie electrica - 09-15.01.2018 - PTA 1,2,3 Gura Haitii

In perioada 09-15.01.2018 se va intrerupe furnizarea energiei electrice. Detalii aici .

Anunt - intrerupere energie electrica - 08-12.01.2018 - Neagra Șarului

In perioada 08-12.01.2018 se va intrerupe furnizarea energiei electrice. Detalii aici .

Măsuri de prevenire a incendiilor premergător și pe timpul sărbătorilor de iarnă

Măsuri minimale de prevenire a incendiilor premergător și pe timpul sărbătorilor de iarnă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”BUCOVINA” al Județului Suceava.

Anunt - intrerupere energie electrica - 07-08.12.2017 - Neagra Șarului

In perioada 07-08.12.2017 se va intrerupe furnizarea energiei electrice. Detalii aici .

Anunt - intrerupere energie electrica - 28.11.2017 - Neagra Șarului

In data de 28.11.2017 se va intrerupe furnizarea energiei electrice. Detalii aici .

Anunt curs fermieri

ANUNȚ
În perioada 22 – 23 noiembrie 2017, ora 10ºº, fermierii care au pachete de agromediu la APIA și care încă nu au urmat un curs de calificare, conform angajamentelor legale, sunt rugați să se prezinte la Căminul Cultural Neagra Șarului pentru înscriere și participarea la curs.

Puncte gastronomice locale

Campanie de informare privind deschiderea punctelor gastronomice locale.

Prima întâlnire, joi, 16 nov. 2017, ora 10,oo, sala de ședințe a Primăriei Șaru Dornei.

Anunt intrerupere energie electrica - 20-24.11.2017

In perioada 20-24.11.2017 se va intrerupe furnizarea energiei electrice. Detalii aici .

Anunt intrerupere energie electrica - satul Neagra Sarului

In data de 11.11.2017 se va intrerupe furnizarea energiei electrice, in intervalul 9,oo-17,oo. Detalii aici.

Anunț licitație publică cu strigare 28 august 2017 – ora 11.oo

Primăria Comunei Șaru Dornei, cu sediul în loc. Neagra Șarului, com. Șaru Dornei nr.138A, jud. Suceava, telefon/fax 0230574463, 0230574458 organizează în data de 28 august 2017, ora 11.oo, licitaţie publică deschisa cu strigare pentru vânzarea unui volum brut total de 764,55 mc materiale lemnoase fasonate, la drum auto, din fondul forestier proprietate publică a Comunei Șaru Dornei.
Agenții economici interesați pot depune documentația pentru preselecție și cererea de înscriere la licitație până la data și ora-limită: 22 august 2017, ora 15.oo.
Preselectia va avea loc in data de 23 august 2017, ora 11.oo.
Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul primariei, începând cu data de 21 august 2017.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul primăriei.

COLECTĂM SELECTIV

Revenim cu rugămintea de a colecta selectiv deșeurile, de a cosi zona din dreptul proprietății și de a consuma apa rațional pe perioada secetei.
Vă mulțumim!

Anunt

Primăria comunei ȘARU DORNEI informează că Școala Gimnazială Neagra Șarului s-a clasat pe locul I în cadrul campaniei numite ”Baterel și Lumea Non-E” - editia 2016 - 2017, organizată de către Asociatia Environ, colectând cea mai mare cantitate de deșeuri de echipamente electrice și electronice      - 3.944 kg.
Pe această cale dorim să mulțumim elevilor și profesorilor Școlilor Neagra Șarului și Șaru Dornei.

dee

dee2

dee3

Anunt intrerupere energie electrica - satul Sarisoru Mare

In data de 23.05.2017 se va intrerupe furnizarea energiei electrice, in intervalul 9,3o-17,3o. Detalii aici.

COMUNICAT - Exercitiu alarmare - PROCIV 2017

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va desfasura in perioada 18-21 aprilie 2017 - un amplu exercitiu, la nivel national, pentru testarea si verificarea unor echipamente din componenta sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila – PROCIV 2017.
In perioada 18-21 aprilie a.c., in localitati din tara, inclusiv in cele din judetul Suceava, va fi declansat mecanismul de instiintare a autoritatilor privind iminenta producerii unor evenimente deosebite si vor fi actionate echipamentele dedicate de avertizare/alarmare a populatiei din zone posibil a fi afectate de dezastre, prin intermediul semnalelor acustice.
Simularile vor incepe marti, 18 aprilie a.c., iar timp de patru zile vor fi verificate atat fluxurile de transmitere a mesajelor de instiintare catre autoritati, cat si modul de functionare a mijloacelor de alarmare a populatiei (sirene) existente la nivelul comunitatilor.
In perioada vizata, locuitorii judetului Suceava vor auzi semnalul de alarmare, compus din 5 sunete a cate 16 secunde fiecare, in intervalul orar 10:00-15:00. De asemenea, in functie de caracteristicile tehnice, vor fi testate si echipamentele care permit transmiterea mesajelor de avertizare vocala catre populatie.
Recomandam cetatenilor sa ramana calmi si sa urmareasca informarile inspectoratului pentru situatii de urgenta. Mesajele tip voce vor fi particularizate cu sintagma „EXERCITIU”.
INFO BACKGROUND
Instiintarea, avertizarea, prealarmarea si alarmarea se realizeaza in scopul dispunerii masurilor de protectie a populatiei si bunurilor materiale, precum si pentru limitarea efectelor dezastrelor. Cele mai des intalnite situatii in care este alarmata populatia, prin intermediul sirenelor electrice si electronice, au loc pe timpul inundatiilor, cand este semnalata iminenta producerii unor viituri care sa puna in pericol viata persoanelor.
De asemenea, sistemul de instiintare - alarmare este utilizat in cazul producerii unor accidente tehnologice in care sunt implicate substante periculoase, ruperii unor baraje hidrotehnice sau caderii obiectelor din atmosfera. Aceasta metoda destinata protectiei populatiei civile poate fi utilizata si pe timpul conflictelor armate.
Prin intermediul acestor mijloace de alarmare pot fi transmise semnale acustice cu diferite semnificatii sau pot fi transmise mesaje vocale care vizeaza anumite masuri pentru comunitate.
***
La nivelul judetului Suceava, exista 150 de sirene de alarmare publica, care pot fi utilizate in cazul unor dezastre sau alte situatii de protectie civila, modul de actionare a acestora fiind realizat local sau centralizat, din dispecerate.
Responsabilitatea mentinerii in stare de operativitate a sistemului de instiintare-alarmare revine autoritatilor publice locale, iar reprezentantii inspectoratelor pentru situatii de urgenta deruleaza, periodic, actiuni de verificare in teren.
In anul 2016, inspectoratele pentru situatii de urgenta (ISU) din tara au organizat 1.533 exercitii de alarmare la nivelul localitatilor. Din acestea, 34 de exercitii au fost efectuate de catre pompierii militari la nivelul judetului Suceava, actiuni derulate in colaborare cu Comitetul Judetean si Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta, institutiile publice cu atributii in managementul situatiilor de urgenta si operatorii economici sursa de risc.
Rezilienta comunitatii pentru a depasi urmarile unor dezastre este consolidata prin pregatirea permanenta a autoritatilor responsabile cu managementul tipului de risc, in colaborare cu populatia civila, pentru atingerea dezideratului comun de imbunatatire a capacitatii de reactie a unui stat in fata provocarilor.

Purtator de cuvant - plt.adj. Alin GALEATA - 0747 051950

* Recomandare generala: pentru alte informatii vizitati si pagina de facebook ISU „Bucovina” Suceava - https://www.facebook.com/ISUSuceava/

Anunt - curățenie de primăvară

 

Primăria ȘARU DORNEI roagă locuitorii comunei  să participe la campania de curățenie de primăvară prin igienizarea zonei pe porțiunea din dreptul gospodăriei sau terenului aflat în proprietate efectuând lucrări de:
- repararea gardurilor;
- curățarea șanțurilor;
- desfundarea podețelor;
- înlăturarea vegetației nedorite;
- văruirea pomilor.
Doar împreună putem ajuta la înfrumusețarea comunei și  asigurarea unui mediu de viaţă curat şi sănătos.

Anunț licitație publică cu strigare 29 martie 2017 – ora 11.oo

Primăria Comunei Șaru Dornei, cu sediul în loc. Neagra Șarului, com. Șaru Dornei nr.138A, jud. Suceava, telefon/fax 0230574463, 0230574458 organizează în data de 29 martie 2017, ora 11.oo, licitaţie publică deschisa cu strigare pentru vânzarea unui volum brut total de 586,51 mc materiale lemnoase fasonate, la drum auto, din fondul forestier proprietate publică a Comunei Șaru Dornei.
Agenții economici interesați pot depune documentația pentru preselecție și cererea de înscriere la licitație până la data și ora-limită: 23 martie 2017, ora 15.oo.
Preselectia va avea loc in data de 24 martie 2017, ora 11.oo.
Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul primariei, începând cu data de 20 martie 2017.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul primăriei.

Anunt -intrerupere energie electrica

In data de 17.03.2017 se va intrerupe furnizarea energiei electrice, in intervalul 9,oo-17,oo. Detalii aici

In data de 21.03.2017 se va intrerupe furnizarea energiei electrice, in intervalul 8,oo-16,oo. Detalii aici

Anunt

Marți, 28 februarie 2017, ora 10ºº, cetățenii din comuna Șaru Dornei, sunt invitați la Căminul Cultural din Neagra Șarului, unde se va prezenta modul de acordare a subvențiilor pentru anul 2017.
Vor fi prezenți reprezentanți APIA.

Se va discuta și despre programele:
- Casa Verde;
- Împădurirea terenurilor agricole;
- Instalarea tinerilor fermieri;
- Modernizarea exploatațiilor agricole.

Primăria Comunei Șaru Dornei.

Anunț licitație publică - 19 octombrie 2016 – ora 11.oo

Primăria Comunei Șaru Dornei, cu sediul în loc. Neagra Șarului, com. Șaru Dornei nr.138A, jud. Suceava, telefon/fax 0230574463, 0230574458 organizează în data de 19 octombrie 2016, ora 11.00 licitaţie publică deschisa cu strigare pentru vânzarea unui volum brut total de 1792 mc masa lemnoasa pe picior din fondul forestier proprietate publică a Comunei Șaru Dornei.
Agenții economici interesați pot depune documentația pentru preselecție și cererea de înscriere la licitație până la data și ora-limită: 11 octombrie 2016, ora 15.00
Preselectia va avea loc in data de 12 octombrie 2016, ora 11.00.
Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul primariei, începând cu data de 06 octombrie 2016.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul primăriei.

Programul - CASA VERDE - octombrie 2016

Astăzi, 28 septembrie 2016, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor a lansat Programul Casa Verde Clasic, atât pentru populație cât și pentru persoanele juridice, urmare a publicării Ghidului de Finanțare în Monitorul Oficial și dispoziției AFM privind perioadele în care se pot depune proiectele în vederea obținerii finanțării.

Populația poate începe pregătirea dosarelor de finanțare care vor fi depuse, la sediile agențiilor pentru protecția mediului din județele de reședință, în sesiunea programată între 10 și 24 octombrie.

Detalii suplimentare aici .

Anunt licitatie publica - 04 august 2016, ora 11,oo

Primăria Comunei Șaru Dornei, cu sediul în loc. Neagra Șarului, com. Șaru Dornei nr. 138A, jud. Suceava, telefon/fax 0230574463, 0230574458 organizează în data de 04  august 2016, ora 11.00 licitaţie publică deschisa cu strigare pentru vânzarea unui volum brut total de 2343 mc masa lemnoasa pe picior din fondul forestier proprietate publică a Comunei Șaru Dornei.

Agenții economici interesați pot depune documentația pentru preselecție și cererea de înscriere la licitație până la data și ora-limită: 27 iulie 2016, ora 15.00

Preselectia va avea loc in data de 28 iulie 2016, ora 11.00.

Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul primariei, începând cu data de 21 iulie 2016.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei.

ANUNȚ - în atentia contribuabililor

Termenele pentru plata impozitelor locale și pentru depunerea unor declarații au fost prelungite după cum urmează:
1. Termenul de declarare a clădirilor cu destinație nerezidențială sau mixtă deținute de persoanele fizice a fost prelungit de la 31 martie 2016, la 31 mai 2016.
2. Termenul de declarare a clădirilor deținute de persoanele juridice a fost de asemenea prelungit de la 31 martie 2016 la 31 mai 2016.
3. Primul termen de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și  impozitul pe mijloacele de transport datorate de orice contribuabil a fost prelungit de la 31 martie 2016, la 30 iunie 2016.
Contribuabilii persoane fizice care achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport în cuantum de peste 50 lei beneficiază de bonificația de 10 % aprobată de către Consiliul Local.

Anunt licitatie publica - 06 aprilie 2016, ora 11,oo

Primăria Comunei Șaru Dornei, cu sediul în loc. Neagra Șarului, com. Șaru Dornei nr. 138A, jud. Suceava, telefon/fax 0230574463, 0230574458 organizează în data de 06 aprilie 2016, ora 11.00 licitaţie publică deschisa cu strigare pentru vânzarea unui volum brut total de 1412 mc masa lemnoasa pe picior din fondul forestier proprietate al Comunei Saru Dornei.
Preselectia va avea loc in data de 30 martie 2016, ora 11.00.
Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul primariei, începând cu data de 23 martie 2016.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul primăriei.

ANUNȚ - In atentia contribuabililor care au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta

Incepand cu anul 2016 , cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, se impoziteaza in functie de destinatia acestora si anume:
A) cladire nerezidentiala – orice cladire care nu este rezidentiala( ex. Spatii comerciale, industriale, spatii in care se desfasoara o activitate economica)
B) cladire rezidentiala—constructie alcatuita din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii;
C) cladire mixta- cladire folosita atat in scop rezidential cat si nerezidential.
Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidețiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună o declarație, până la data de 31 martie 2016, conform modelului 2016 - ITL aprobat prin Ordinul Comun MFP/MDRAP nr.4087/2069 din 22 decembrie 2015 publicat în MO nr.972/29.12.2015.
Depun declaratii persoanele fizice care au inregistrat in locuinta un sediu social, precum si persoanele fizice care desfasoara  activitati independente si care au declarat sediul la adresa de domiciliu.
Exemplu: în cazul în care un contribuabil  are o locuință cu destinatie mixtă, unde a înregistrat un sediu social ca persoana fizică autorizată sau ca un SRL, chiar dacă nu isi desfășoara activitatea acolo, trebuie să depuna această declarație până la 31.03.2016.
Pentru obtinerea  de informatii suplimentare va rugam sa va adresati biroului impozite si taxe din cadrul primariei.

ANUNT acordare facilitati fiscale

    In atenția contribuabililor care inregistreaza datorii față de bugetul local al comunei Șaru Dornei

Va facem cunoscut ca prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Saru Dornei nr.62/2015 s-a aprobat acordarea de facilitati fiscale sub forma anulării unei cote din majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local, dupa cum urmeaza:
-  Dacă contribuabilul achită integral obligaţiile de plată principale, inregistrare ca restante la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, şi depune  cerere de anulare a majorărilor de întârziere aferente acestora, până la data de 31 martie 2016, se anuleaza 0 cota de 50% din majorările aferente obligaţiilor principale restante, contribuabilul fiind obligat să achite  doar diferența de 50%.
- Daca intentionati sa beneficiati de aceste facilitati fiscale va rugam sa va adresati pentru depunerea cererii si obtinerea  de informatii suplimentare biroului impozite si taxe din cadrul primariei.

Anunt licitatie publica - 29 aprilie 2015

Primăria Comunei Șaru Dornei, cu sediul în loc. Neagra Șarului, com. Șaru Dornei nr. 138A, jud. Suceava, telefon/fax 0230574463, 0230574458 organizează în data de 29 aprilie 2015, ora 10.00 licitaţie publică deschisa cu strigare pentru vânzarea unui volum brut total de 2793 mc masa lemnoasa pe picior din fondul forestier proprietate a Comunei Saru Dornei.
Preselectia va avea loc in data de 24 aprilie 2015, ora 10.00.
Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul primariei, începând cu data de 02 aprilie 2015.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul primăriei.