Loading... (0%)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, (http://www.fonduri-eu.ro), www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro

 

DIGITALIZARE. Cetățenii vor putea accesa de acasă servicii și beneficii de asistență socială!


Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale (MMSS)- în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi – Agenția Națională Pentru Plăti și Inspecție Sociala(ANPIS) și Autoritatea pentru Digitalizarea României(ADR), implementează proiectul ,,HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963.
Concret – un sistem informatic integrat care va permite cetățenilor să interacționeze online cu toate instituțiile publice centrale și locale din domeniul asistenței sociale accesând portalul MMPS.
Acest proiect, finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, urmărește crearea unui sistem informatic integrat în domeniul asistenței sociale și domeniilor conexe, precum și îmbunătățirea activității serviciilor publice de asistență socială (SPAS) de la nivelul celor 3.181 de Unități Administrative Teritoriale (UAT), prin:

  • crearea platformei informatice E-asistență socială;

  • dotarea serviciilor publice de asistență socială cu echipamente informatice necesare pentru utilizarea platformei informatice E-asistență socială;

  • furnizarea de servicii de digitizare a dosarelor beneficiarilor de servicii sociale, în vederea constituirii dosarelor electronice ale acestora;

  • constituirea registrului electronic național al beneficiarilor de servicii sociale;

  • posibilitatea accesării electronice a dosarului personal de asistență socială;

  • posibilitatea accesării electronice a măsurilor de sprijin de care pot beneficia sau la care aceștia au dreptul;

  • optimizarea fluxului de depunere a documentelor și de soluționare a solicitărilor în vederea obținerii beneficiilor în domeniul asistenței sociale;

raportarea electronică a datelor din anchetele sociale obținute din culegerea prin terminale mobile (tablete).