Loading... (0%)

”Clădită peste cenuşa milioanelor de ani de când locurile acestea cunoşteau frământarea năprasnică a vulcanilor, localitatea Şaru Dornei îşi întâmpină cu linişte şi tihnă oaspeţii sosiţi să o descopere.
Încrustată în depresiunea Dornelor, la hotarul de  apus al Bucovinei şi vegheată cu stăruinţă de masivul Călimani, comuna poate fi vizitată urmând drumul judeţean DJ 174, care face legătura cu binecunoscuta staţiune balneară Vatra Dornei. Este atestată documentar din anul 1630, dar există indicii că zona era locuită cu mulţi ani înainte de răzeşi cu dragoste şi credinţă pentru obcinile lor.
Parcul Naţional Călimani şi rezervaţia Tinovul Mic Şaru Dornei sunt argumente de netăgăduit că natura şi biodiversitatea sunt foarte bine conservate în comuna dorneană. Aici pot fi întâlnite şi admirate specii de plante sau  animale rare, ocrotite prin lege. Rezervaţia 12 Apostoli, prin megaliţii săi cu forme bizare, vârful Lucaciu, cu legendele sale împletesc laolaltă realul şi fantasticul, într-o cunună vie şi surprinzătoare.
Oamenii locului, cu traiul lor simplu, moştenitori ai tradiţiilor din străbuni, împodobesc lumea cu portul popular în zilele de sărbătoare. Meşteşuguri în alte părţi uitate, aici îşi mai găsesc utilitatea, înrădăcinate în datini şi obiceiuri. Încondeiatul ouălor de Paşti, fierăria, păstoritul şi tradiţionalele brânzeturi de Dorna, moara de la Băuca, ultima moară de apă încă în funcţiune din Bucovina, sunt doar câteva asemenea preocupări.
Pensiunile construite în stilul consacrat al locului îşi pot primi oricând oaspeţii, bucurându-i nu doar cu bucate şi băuturi tradiţionale ci şi cu obiceiuri ale satului şi oferindu-le posibilităţi de agrement cu bărcile pe Bistriţa sau cu bicicletele pentru împătimiţii de ciclism.
Iar ca vocea istoriei să nu se stingă, în memoria locurilor au rămas întipărite nume de haiduci şi eroi, printre care cele ale celebrului Grigore Pintea, căpitan de oaste şi haiduc, sau Haralambie Niculiţă, liber şi nesupus hoţ de codru, care au durat legende locurilor acestora cu eroismul, curajul şi credinţa lor în libertatea neamului românesc. Pe urmele lor poate călca azi orice iubitor de drumeţie sau de turism ecvestru, ca să descopere farmecul atât de adânc al pădurilor şi munţilor din Şarul Dornei.” Scriitor Casian BALABAȘCIUC

index

sigla final

logo_200x115

calima21

 
Saru Dornei - Destinatie EDEN

Proiectul EDEN – Destinaţii Europene de Excelenţă a fost lansat în anul 2006 de Comisia Europeană, prin Direcţia Generală pentru Întreprinderi şi Industrie/Unitatea pentru Politica de Turism. Obiectivele urmărite vizează dezvoltarea turismului durabil, decongestionarea destinațiilor clasice, reducerea sezonalității, redirecționarea fluxurilor de turiști către destinații non-tradiționale, încurajarea creării de rețele între participanții la proiect.
În urma concursurilor organizate de către autoritățile naționale de turism din fiecare stat participant la proiect, are loc desemnarea Destinațiilor Europene de Excelență – winner (locul I) şi runners-up (locurile II-IV), conform procedurii agreate de Comisia Europeană.
România, a participat la toate ediţiile concursului EDEN, Destinaţiile Europene de Excelenţă winner şi runer-up fiind următoarele:
-Anul 2008, tema turismul şi moştenirea locală intangibilă: locul I Depresiunea Horezu, locul II Ţara Făgăraşului, locul III Ţara Vrancei, locul IV Ţinutul Neamţului, locul V Mărginimea Sibiului,
-Anul 2009, tema turismul şi ariile protejate: locul I Parcul Natural Apuseni, locul II Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, locul III Parcul Natural Vânători Neamţ, locul IV Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, locul V Parcul Natural Lunca Mureşului,
-Anul 2010, tema turismul acvatic, locul I Staţiunea Geoagiu – Băi, locul II Staţiunea Techirghiol, locul III Staţiunea Sărata Monteoru, locul IV Staţiunea Covasna, locul V Staţiunea Mangalia,
-Anul 2012, tema turismul rural: locul I Ţinutul Buzăului, locul II Drăguş, locul III Cârlibaba, locul IV Polovragi, locul V Perişani,
-Anul 2012, tema turismul şi regenerarea siturilor fizice, locul I Municipiul Alba Iulia
-Anul 2013, tema turismul accesibil, locul I – Jurilovca, locul II – Gheorgheni – Lacul Roşu, locul III Hotarul Frontului de Est, locul IV Şaru Dornei.
Clasamentul ediției 2015 cu tema turismul și gastronomia locală este următorul: Locul I – Mărginimea Sibiului, Locul II – Colinele Transilvaniei, Locul III Tismana, Locul IV Județul Neamț.

eden

Autoritatea Națională pentru Turism

European Destinations of Excellence (EDEN)

In 2006 the European Commission launched its initiative “European Destinations of Excellence” (EDEN) aiming to draw attention to the value, diversity and shared
characteristics of European tourist destinations and to promote destinations where the economic growth objective is pursued in such a way as to ensure the social,
cultural and environmental sustainability of tourism.
The more specific aims of the EDEN initiative are to:
- enhance visibility of the emerging European tourist destinations of excellence, especially the lesser known,
- create awareness of Europe’s tourist diversity and quality,
- promote all European countries and regions,
- help decongestion, combat seasonality, rebalance the tourist flows towards the non-traditional destinations,
- award sustainable forms of tourism, create a platform for the exchange of good practices at European level,
- promote networking between awarded destinations which could persuade other destinations to adopt sustainable tourism development models.
The selection of the EDEN destinations is based on national competitions organised by the tourism related authorities, which result in the award of one “destination of excellence” and 4 runners-up for each participating country. Romania participated to all EDEN editions, having awarded 6 winner destinations and 19 runner-up, as follows:
-2008, tourism and local intangible heritage:
1.Horezu, 2.Făgăraş Land, 3.Vrancea Land, 4.Neamţ Land, 5.Mărginimea Sibiului.
-2009, tourism and protected areas:
1.Apuseni Nature Park, 2.Danube Delta Biospeher Reservation, 3.Vânători Neamţ Nature Park, 4.Buila-Vânturariţa National Park, 5.Mureş Meadow Nature Park.
-2010, aquatic tourism:
1.Geoagiu – Băi, 2. Techirghiol, 3. Sărata Monteoru, 4. Covasna, 5. Mangalia,
-2012, rural tourism:
1.Buzău Land, 2. Drăguş, 3. Cârlibaba, 4. Polovragi, 5. Perişani
-2012, tourism and regeneration of physical sites:
1.Alba Iulia
-2013, accessible tourism:
1.Jurilovca, 2.Gheorgheni-Lacul Roşu, 3.The East Front Border, 4. Şaru Dornei.

http://www.romania.travel/

About EDEN

EDEN, European Destinations of Excellence, aims to promote sustainable tourism development models across the EU. The initiative is based on national competitions and promotional campaigns that result in the selection and promotion of a tourist 'destination of excellence' for each participating country.
Through the selection and promotion of destinations, EDEN effectively achieves the objective of drawing attention to the values, diversity and common features of European tourist destinations. It enhances the visibility of emerging, non-traditional European destinations, creates a platform for sharing good practices across Europe and promotes networking between awarded destinations.
This European quest for excellence in tourism is developed around an annual theme, chosen by the European Commission in conjunction with the national tourism bodies.
The key feature of the selected destinations is their commitment to social, cultural and environmental sustainability of tourism. The recipients of the award are emerging, little-known destinations located in the 28 EU countries and candidate countries. The EDEN initiative helps to spread the sustainable practices used in the awarded destinations across the EU.
The EDEN initiative was launched in 2006 by the European Commission, which plays a crucial coordinating role in administering the competition. Its tasks include encouraging dialogue among stakeholders, co-financing the national selection procedures and awareness-raising campaigns, organising the award ceremony and coordinating a comprehensive communication campaign.


Source: http://ec.europa.eu

Built on the ashes of millions of years, since these places knew the volcanic  trembling ,  Saru Dornei  is greeting  with calm the guests arrived to discover it.
Encrusted in the Dorna's hollow , at the Bucovina's west margin , watched with perseverence by the massive Calimani , the village can be visited following the DJ 174 road . The road is making the connection with the well-known Vatra Dornei spa town .Is documentary confirmed since 1630. There are traces that the area is lived  before this year by the yeomans whith love and faith for the land.
The Calimani National Parc and the  Tinovul Mic Saru Dornei reservation  are strong arguments that the nature and the biodiversity are very well preserved in the Dorna community. Here we can find and admire rare plants and  animals protected by the law.The reservation of 12 Apostles  with his megaliths with bizzare forms , the Lucaciu peak with his legends are  kniting the real with the fantastic. The result is very alive and surprising .
The people with their simple livings , successors of the ancestors traditionS  , are decorating the world with the traditional wearings AT the festivity days.Lost handicrafts are here useful ingrained with old customs .The  Easter skilful painting of the eggs , the forging , the rasing of the sheeps , the Dorna traditional cheeses , the last functional mill located in Bauca are few examples.
The guest houses builted in the area style are welcomming anytime the tourists .The enjoy is the traditional food and drinks , the village customs  , the leisure of raftining on the Bistrita river or of a horse driving  or the bike walking out .
The legends are  keeping  alive the voice of the history . In the memory of the land there are encrusted the outlaws and heroes names such as the well-known Grigore Pintea - captain and outlaw , or Haralambie Niculita - free man , outlaw ho take the woods  and make legends of the lands with their heroism ,courage  and faith for  the romanian kind  release .On their steps , any tourist can walk today , to discover the deep charm of the woods and mountains of Saru Dornei.

CS1